Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

100 T M 3ος 3ΔΣΚΜΠ ΑΤ ΑΕΡ,ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

http://www.estiahome.gr/estatesite10/property_details.jsp?proposalId=0&propertyId=2218087