Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Κ186 118 Τ Μ 1ος 2ΔΣΛΝΤΚΜΠWC Καλαμαριά

http://www.estiahome.gr/estatesite10/property_details.jsp?propertyId=2147259